RO | EN

Toma Arnăuțoiu

Toma Arnăuțoiu 1921-1959 | Memorial Toma Arnăuțoiu

Grupul de rezistenţă anti-comunistă din comuna Nucşoara

EXECUŢIA


PROCES VERBAL DE EXECUȚIE

Dosar nr. 1238. Vol. 49
PROCES – VERBAL

Astăzi 18 iulie 1959

(Împușcarea celor 16 condamnați la moarte în procesul Arnăuțoiu a început în seara zilei de 18 iulie, orele 21, primul executat fiind Toma Arnăuțoiu și a continuat în cursul nopții spre 19 iulie. Condamnații au fost executați la interval de 15 minute unul de celălalt. - n.n.)

Noi, Căpitan de Justiție CINCA CONSTANTIN, judecător la Tribunalul Militar al Reg. II-a Militare, delegat de Președintele Tribunalului Militar al regiunii II-a Militare, conform art. 14 al. 2 din regulamentul privind executarea hotărârilor judecătorești, în care s-a pronunțat pedeapsa cu moartea, Maior Fulger Ștefan procuror militar, delegat al Procuraturii Militare a Reg. II-a Militare, Maior Niculescu Gheorghe procuror militare delegat al Procuraturii Principale Militare, Lt. Col. Gheorghiu Mihai comandantul Penitenciarului Jilava și medic maior Ionescu Mihai delegat din partea M.A.I. avînd dispoziții pentru executarea sentinței nr. 107 din 19 mai 1959 pronunțată de Tribunalul Militar al R. 2 M. Prin care inculpatul ARNĂUȚOIU TOMA, născut la 14 februarie 1921 în comuna Nucșoara fiul lui Ioan și Laurenția, divorțat, avere are 25 ha. teren diferit fost ofițer și deblocat cu domiciliul în București str. Vasile Lascăr nr. 18, deținut în penitenciarul Jilava, a fost condamnat la MOARTE pentru crima de acte de teroare p.p. de art. 207 al. 1 C.P. (Articolul 207 făcea parte din Codul Penal, Cartea a-II-a, capitolul II, secțiunea I "Atentatul și complotul contra ordinii constituționale și sociale a R.P.R. - n.n.), ne-am deplasat la penitenciarul Jilava pentru a proceda la execuție.

Am constatat că sentința a rămas definitivă prin respingerea recursului conform deciziei nr. 283 din 1 iunie 1959 a Tribunalului Suprem Colegiul Militar și că a devenit executorie prin respingerea cererii de (grațiere) comutarea pedepsei cu moartea, de către Prezidiul Marii Adunări Naționale din ședința din 16 iulie 1959, comunicare făcută de Ministerul Justiției – Direcția Tribunalelor Militare, cu nr. 01116 din 18 iulie 1959 și transmisă de Președintele Tribunalului Militar al R. 2 M. cu nr. 0338 din 18 iulie 1959 dîndu-se dispozițiuni de punerea în executare a sentinței conform prevederilor art. 14 și urm. din regulamentul privind executarea hotărârilor judecătorești în care s-a pronunțat pedeapsa cu moartea.

Executarea sentinței fiind fixată la orele 21 astăzi 19 iulie 1959 (este indicată greșit data - n.n.) ne-am deplasat cu toții la locul de execuție împreună cu condamnatul la moarte ARNĂUȚOIU TOMA care a fost scos din penitenciarul Jilava sub supravegherea comandantului penitenciarului, a fost identificat și apoi legat la ochi.

La locul execuției după ce condamnatul la moarte a fost din nou identificat și datele de stare civilă corespund cu cele menționate în sentința de condamnare, judecătorul delegat a dat citire dispozitivului sentinței de condamnare la moarte și a dispoziției de executare.

Procurorul militar a verificat identitatea condamnatului supraveghind ca execuția să se facă potrivit legii.

La locul de execuție a sosit și o echipă formată din trei militari reangajați din personalul locului de deținere.
Executarea sentinței nr. 107 din 19.05.1959 a Tribunalului Militar al R. 2 M a avut loc astăzi 21 iulie 1959 (este indicată greșit data execuției - n.n.) orele ... la penitenciarul Jilava prin împușcarea condamnatului la moarte susmenționat, cu pistoletul de către echipa de militari, la comanda dată de comandantul penitenciarului Jilava.

Medicul penitenciarului delegat din parte M.A.I. a verificat și constatat moartea condamnatului ARNĂUȚOIU TOMA după care corpul celui executat a fost preluat de comandantul penitenciarului Jilava care a dispus înmormântarea în locul unde se înhumează ceilalți deținuți decedați.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal în trei exemplare cu respectarea disp. prevăzute în art. 15-23 din regulamentul privind executarea hotărârilor judecătorești cu pedeapsa cu moartea din care un exemplar s-a trimis Tribunalului Militar al Regiunii II-a Militare instanța de executare, al doilea exemplar s-a atașat la dosarul personal al condamnatului la penitenciarul Jilava iar al treilea exemplar a fost dat Procuraturii Militare a Regiunii II-a Militare.

Conform art. 24 din Regulamentul privind executarea hotărârilor judecătorești în care s-au pronunțat pedepse cu moartea, Comandantul penitenciarului Jilava este obligat să comunice in termen de 3 zile Comitetului Executiv al Sfatului Popular pe raza căruia se află penitenciarul, decesul condamnatului susnumit.

Încheiat la Jilava astăzi 18 iulie 1959 orele 21.15

Judecător delegat,
Cpt. de Just. Cinca Constantin
ss/indescifrabil

Procurori Militari
Maior Just. Fulger Ștefan
ss/indescifrabil
Maior Just. Niculescu Gh.
ss/indescifrabil

Comandantul Penit. Jilava
Lt. Col. Gheorghiu Mihai
ss/indescifrabil

Medicul delegat MAI
Maior Dr. Ionescu Mihai
ss/indescifrabil

Comandantul grupei de execuție,
ss/indescifrabil

______________________________________________

COTĂ ARHIVA S.R.I.

NOTĂ: Au fost respectate ortografia și gramatica textului